தொல்பொருளியல் திணைக்களம்

சேர் மார்கஸ் பர்நாண்து மாவத்தை,
கொழும்பு - 07,
இலங்கை.
தொலைபேசி : +94 11 2692840, +94 11 2692841
தொலைநகல் : +94 11 2696250
மின்னஞ்சல் :  http://info@archaeology.gov.lk


reload.gif