උපාලි මාරසිංහ මහතා
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ලේකම්

FaLang translation system by Faboba