අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මහතා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ලෙස යළිත් වැඩ අරඹයි

FaLang translation system by Faboba