ජාත්‍යන්තර පොල් දිනය නිමිත්තෙන් 2020.09.02 වන දින ලුණුවිල පොල් පර්යේෂණායතන පරිශ්‍රයේ පැවති සැමරුම් උත්සවයේදී පර්යේෂණ අංශයේ නව ඒකකය විවෘත කිරීම, 2019 වසරේ පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීමෙන් වැඩි ආදායම් ලබාගත් අපනයනකරුවන් වෙත සමරු ඵලක ප්‍රධානය කිරීම සිදුවිය. මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා හා නිලධාරීන් සහභාගීවිය.

 

FaLang translation system by Faboba