2020.08.17 වන දින වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා වැවිලි අමාත්‍යවරයා ලෙස එම අමාත්‍යාංශයේදී වැඩ භාරගත් අවස්ථාව. මේ සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන අරුන්දික ප්‍රනාන්දු, ජානක වක්කුඹුර, කනක හේරත් සහ ධීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන් සහභාගී විය.

 

FaLang translation system by Faboba