පසුගිය 2020.06.01 දා වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවේ සභාපතිතුමන් ඇතුලු රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවට අයත් වතුවල නිලධාරී මහතුන් සමග හමුවක් පැවැත්විනි. මෙම අවස්ථාවට වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ වැඩ බලන ලේකම් අනුරාධ විජේකෝන් මහතාද සහභාගි විය. ඒ ඒ වතුවල ඇති ගැටලු සහ ඉදිරි සැලසුම් පිලිබඳව මෙහිදී සාකච්චා විය.

FaLang translation system by Faboba