පරිමිත ඒකක විශ්ලේෂණ හා සමාකරණ කේන්ද්‍රයක් (FEASC) විවෘත වේ

FaLang translation system by Faboba