2016 සැප්තැම්බර් මස 24 වන සෙනෙසුරාදා දින පෙරවරු 10.00ට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මැතිතුමා, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට අයත් උඩවලව උක් පර්යේෂණ ආයතනයේ නිල සංචාරයක නිරත වේ. එදින දවස පුරා එම ආයතනයේ වැඩසටහන් කිහිපයක් පැවැත් වීමට නියමිතය.

DSC 3803 DSC 3853 DSC_4328

තවත් පින්තූර බලන්න >>

FaLang translation system by Faboba